Naše služby

Postup pri realizácii záhrady

 • Individuálny prístup k požiadavkám klienta pre nás znamená dodržanie určitých krokov s cieľom vytvoriť novú dokonalú záhradu, park alebo iné krajinné riešenie.
 • Obhliadka riešeného priestoru, konzultácia s klientom-zisťujeme na aký účel nám bude budúca záhrada slúžiť, potreby a predstavy o budúcom priestore.
 • Vytvorenie náčrtu, neskôr projektu, ktorý je vodítkom pri realizácii.
 • Úprava terénu, vytvorenie priestoru pre záhony, trávniky, úžitkové plochy. Spracuje a vyčistí sa pôvodná hlina, navozí sa kvalitná záhradnícka zemina, v koreňovej jame špeciálny substrát pre jednotlivé druhy rastlín, doplnenie zásobných živín na 6 až 9 mes.
 • Výkop a inštalácia zavlažovacieho systému.
 • Vytvorenie spevnených plôch
 • Konečná modelácia terénu, oddelenie budúceho trávnika od záhonov obrubníkmi- drevo, kameň, betón, plast.
 • Výsadba rastlín, zamulčovanie
 • Pokládka trávnatých kobercov alebo výsev trávneho osiva
 • Skalky

Údržba záhrad, priemyselných objektov a firiem

 • Údržba pravidelná
 • Údržba občasná – podľa potreby a ročného obdobia
 • Kosenie extenzívnych a intenzívnych trávnikov
 • Hnojenie, postrekovanie trávnikov, odburiňovanie záhonov, doplnenie kôry, štrkov, vyhrabanie lístia z trávnika a záhonov, postrekovanie drevín proti škodcom, odburiňovanie dlažby postrekom
 • Strihanie drevín, krov, trvaliek
 • Zazimovanie rastlín
 • Čistenie zanedbaných plôch

Orezávanie a výruby stromov

Zimné obdobie je vhodné na zimný rez ovocných drevín (jadroviny), na rez viniča a odstránenie nevhodných drevín a náletov.

Vykonávame:

 • jarné, jesenné orezávky
 • výchovný rez drevín
 • orezávky suchých častí drevín
 • výruby drevín
 • rez ovocnývh drevín, viniča

Zimná údržba

V zimných mesiacoch zabezpečuje odhŕňanie snehu z ciest, chodníkov, parkovísk, areálov firiem, bytových komplexov a pod. Okrem odhrňania realizujeme posyp inertným materiálom, soľou, štrkom, čistíme rygoly a vpustí. Naše služby poskytujeme pravidelne aj jednorazovo. Sneh odhrňame v Banskej Bystrici a jej okolí.


ZAHRADNÉ CENTRUM BANSKÁ BYSTRICA

Skleník v areáli Roosvelt. Nemocnici

Otváracie hodiny:

Predaj balkonových kvetov, letničiek, skaliek, trvaliek

Apríl – Jún
PO-PIA : 8:00 – 18:00 hod
SOBOTA: 8:00 – 12:00 hod

Predaj chryzanthém

Október - November
PO-NE : 8:00 – 18:00 hod